Лекция по географии
Рефераты >> Педагогика >> Лекция по географии

1. Визначеня

галузь господарства яка займається розведенням тварин

2. Значення

З початку поточного тисячоліття значення сг і тваринництва дещо зменшилось, віддаючи свої позиції промисловості. Але зараз коли все більшу увагу приділяють екологічним питанням, питанням чистої сг продукції у вигращі опинилися країни які зробили одну із своїх спеціалізацій – сг. Сьогодні екологічно-чиста сг продукція коштує дуже великі гроші на світовому ринку і тому країни які мають відповідне інтенсивне сільське господарство займають дуже важливі позиції на світовій арені. В умовах розвитку великих міст ( мегаполісів ) дуже велика роль приділяється галузям тваринництва які безперебійно на протязі всього року можуть у великих обсягах постачати високоякісні породукти харчування цим гігінським містам ( йдеться на сам перед про птахівництво ) . Високоінтенсивне екологічно чисте тваринництво не тільки дозволяє зайняти зараз лідируючі положення як у рамках регіональних економічних угрупувінь і у всьому світі але й забезпечити здоровими продуктами харчування власне населення , що є осноою продовження нації.

3. Структура

Скотарство

Налічується 1,3 – 1,5 млрд голів худоби

Скотарство дає 1/3 всього мяса та майже все молоко

Найбільші виробник яловичи ( США, Австралія ,ФР, Новазеландія )

Найбільше стадо в Індії приблизно 270 млн голів , але воно непродуктивне( релігійні забобони)

Направлення скотарства – молочне мясне і мясомолочне

Молочне – країни з сочними пасовищами Зх Европа, а також поблизу великих міст

Мясне - - в посушливих районах степів, напівпустель ( США , Австралія )

Молочно мясне – в лісостепових зонах при наявності соковитих кормів ,

Свинарство

Приблизно 0,8 млрд голів

Дає 2/5 мясної продукці

Свинарсво тяжіє до густозаселених регіонів, великих пром міст та раойнів вирощування картоплі та буряка

Значна частина поголівя свине розміщена в Китаї та країнах СНД ( приблизна ½)

Вівчарство

Налічується 1,2 млрд

Тяжіє до районів природніх пасовищ

Основний регіон – Австралія та Нова Зеландія

В найбільш посушливих районах розповсюджене товкоруне та напів тонкоруне вівічарство

В останній час переважає розведення овець мясо-вовняного напрямку

Розведення коней

За поголівям 1 місце країни Пн та Пд Америки

Основне виробництво розміщене в районах природніх пасовищ

Птахівництво

Розміщене навколо всіх великих міст а також в регіонах вирощування зернових культур

Рибальство

½ світового вилову риби приходиться на Японію , СНД, Китай ,США, Чілі , Перу

Виділяють 3 Зони вилову ( Північна , Тропічна та Південна ) Основна зона – північна

По Океанах :

Тихий – 56 %

Атлантичний – 38 %

Індійський – 6 %

Вузькоспеціалізовані підггалузі :

Оленярство ( ПН Евразії , північ Пн Америки )

Розведення верблюдів ( в великих пустелях та напів пустелях )

Хутрове господарство ( Пн Росії та Канади )

Бджільництво ( країни степу лісостепу , передгірські райони )

4. Звязки

5. Особливості

- Головна галузь сг в розвинених країнал і другорядна в раїнах що розвиваються

- Менша залежність від кліматичних умов

- Земля не являється основним засобом виробництва , а лише впливає на характер виробництва

- Мень ніж в рослинництві виражена сезонність

- Основою розвитку є сировинна(кормова) база

-

6. Інтенсифікація

Інтенсивно тваринництво розвивається в більшості кап країн , воно засноване на польовому кормовиробництві та культурних пасовищах. Виділяють 3 регіони інтенсивного тваринництва :

1. Кріїни центральної частини Зх Европи ( спеціалізація на молочномясному та молочному скотарстві, розведені свинь та птахівництві)

2. Країни Пн Америки

3. Австралія та Нова Зеландія ( спеціалізація пасовищне вовняне та мясововняне вівчарство , роведення КРХ мясного направлення .

В країнах , що розвиваються тваринництво в більшості випадків є екстенсивним ( зростання виробництва – за рахунок збільшення поголівя та пасовищ)