Производство серной кислоты метод УДХТУ
Рефераты >> Химия >> Производство серной кислоты метод УДХТУ

За одержаними даними для Хр і toпт будуємо графік X—t. На цей графік наносимо крапку, відповідну початковим умовам, тобто t = 440 °C і X =0.

Визначаємо збільшення температури при окисленні двоокису сірі. Введемо позначення:

Q — тепло, що виділяється при окисленні двоокису сірі, кДж/час;

mі — маса кожного газу, присутнього в суміші, кг/ч;

mso2 — маса двоокису сірі, що поступає на окислення, кг/ч;

q— питома теплота (окислення двоокису сірі, кДж/кг;

tK — температура після повного окислення °C;

tн — температура до окислення °C;

сi- — середня теплоємність газів в суміші, кДж/кг-град;

X — ступінь контакту.

Ступінь контакту 1X = 0,81. Звідси кількість двоокису сірі, що окислюється в сірчаний ангідрид, буде

2mSO2 = 1mSO2 ∙1X = 9796∙0,81 = 7935 кг/ч.

Кількість двоокису сірі в газі, що йде з першого шару

3 mSO2= 1mSO2 -2mSO2 = 9796 — 7935 = 1861 кг/ч.

Кількість сірчаного ангідриду, що утворився в шарі.

2 mSO3=2mSO2 ∙=2mSO2 ∙ fSO3/SO2 = 7935∙1,2497 = 9916 кг/ч,

де f so2/so3 — відношення молекулярних мас сірчаного ангідриду і двоокису сірі.

Кількість кисню, що зв'язується з двоокисом сірі в сірчаний ангідрид

2 mO2= 2 mSO3 - 2 mSO2 = 9916 — 7935 = 1981 кг/ч.

Кількість кисню, що залишається в газі

3 mO2 = 1 mO2 - 2 mO2 = 6806 - 1981 = 4825 кг/ч.

Зведений матеріальний баланс першого шару

Матеріальній баланс першого ступеня

Прихід

Витрата

 

нм3/ч

кг/ч

по об'єм.

ω

Расход

кг/ч

м3/ч

по мас.

по об'єм.

SO2

3428,57

9795,92

7,90

15,79

SO3

9915,99

2776,476

15,99

6,44

O2

4764,38

6806,25

10,35

10,97

SO2

1861,22

651,4286

3,00

1,51

N2

36333,95

45417,44

81,75

73,23

О2

4824,96

3377,473

7,78

7,83

         

N2

45417,44

36333,95

73,23

84,22

Сумма

44526,90

62019,61

100,00

100,00

Сумма

62019,61

43139,33

100,00

100,00

2.3. Тепловий баланс першого ступеня

Перше наближення: температура на виході з шару 568 °C.

Прихід тепла.

Тепло газів, що поступають в шар:

1Q = (1mSO2∙1CSO2 + 1mO2∙1CO2 + 1mN2∙1CN2)∙1t,

1Q = (3429∙0,714+4764∙0,969 +36334∙1,063)∙440=24144560 кДж/ч

Тепло, що виділяється при окисленні двоокису сірі

2Q = 2q • 2mso2 = 1481,8 • 7935 = 11757629 кДж/ч,

де 2q — питоме тепло окислення при середній температурі в шарі (440 + 568):

2 = 504°С, кДж/кг.

Загальний прихід тепла

1Q + 2Q = 24144560 + 11757629 = 35902189 кДж/ч.

Витрата тепла.

Тепло, що відноситься газами, що відходять

3Q = (3mSO3∙3CSO3 + 3mSO2∙3CSO2 + 3mO2∙3CO2 + 3mN2∙3CN2)∙3t,

3Q = (9916∙ 0,832 + 1861 ∙ 0,737 + 4825 ∙ 0,986 + 45417 ∙ 1,075) ∙ 568,

3Q = 35899295 кДж/ч

Різниця між приходом і витратою

1Q + 2Q - 3Q = 35902189 – 35902189 = 2894 кДж/ч

Отже, наближення достатнє точно. На графік X — t наноситься одержану крапку X — 0,81 і t = 568, сполучаємо її з крапкою X = 0 і t = 440.

Тепловий баланс

Прихід

кДж/ч

%

Расход

кДж/ч

%

З газами

24144560

67,25

з газами

35899295

99,99

Тепло реакції

11757629

32,75

невязка

2894

0,01

Сума

35902189

100,00

Сума

35902189

100,00


Страница: