Тарифная политика и ее влияние на комиссионный доход коммерческих банков
Рефераты >> Банковское дело >> Тарифная политика и ее влияние на комиссионный доход коммерческих банков

Приложение Б

Финансовые показатели деятельности АКБ “Приватбанк”

Таблиця Б.1 - Баланс АКБ „Приватбанк” за 2003 – 2006 роки (поквартальний розріз)

Продовження табл.Б.1

Таблиця Б.2 - Формування прибутку в АКБ „Приватбанк” у 2003 -2006 роках

Приложение В

План счетов доходов и комиссионных расходов бухгалтерского учета

в банках Укарины [ ]

Клас 6. Доходи

60

Процентні доходи

600

Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України

6000

П

Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України

6002

П

Процентні доходи за коштами, що надані Національному банку України за операціями репо

6003

П

Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України

601

Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках

6010

П

Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках

6011

П

Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках

6012

П

Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

6013

П

Процентні доходи за довгостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

6014

П

Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам

6015

П

Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо

6016

П

Процентні доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам

6017

П

Процентні доходи за довгостроковими кредитами, що надані іншим банкам

6018

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам

602

Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання

6020

П

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання

6021

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

6022

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

6023

П

Процентні доходи за операціями з факторингу із суб'єктами господарювання

6026

АП

Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

6027

АП

Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

6028

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання

6029

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

603

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади

6030

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади

6031

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

6032

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

6033

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

604

Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам

6040

П

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

6042

АП

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

6043

АП

Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

6044

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам

6045

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

6046

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

605

Процентні доходи за цінними паперами

6050

АП

Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

6051

АП

Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

6052

АП

Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж

6053

АП

Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення

6054

АП

Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

6055

АП

Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

6056

АП

Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

6057

АП

Процентні доходи за цінними паперами в торговому портфелі банку

608

Процентні доходи за операціями з філіями банку

6080

П

Процентні доходи за операціями з філіями банку

609

Інші процентні доходи

6099

П

Інші процентні доходи

61

Комісійні доходи

610

Комісійні доходи за операціями з банками

6100

П

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків

6101

П

Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків

6103

П

Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

6104

П

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків

6106

П

Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків

6108

П

Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками

6109

П

Інші комісійні доходи за операціями з банками

611

Комісійні доходи за операціями з клієнтами

6110

П

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

6111

П

Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

6113

П

Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів

6114

П

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів

6116

П

Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів

6118

П

Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

6119

П

Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

618

Комісійні доходи за операціями з філіями банку

6180

П

Комісійні доходи за операціями з філіями банку

62

Результат від торговельних операцій

620

Результат від торговельних операцій

6203

АП

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

6204

АП

Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами

6209

АП

Результат від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами

63

Інші операційні доходи

630

Дохід у вигляді дивідендів

6300

П

Дохід у вигляді дивідендів

631

Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

6310

П

Дохід від інвестицій в асоційовані компанії

6311

П

Дохід від інвестицій у дочірні компанії

638

Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

6380

П

Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

639

Інші операційні доходи

6393

АП

Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж

6395

П

Доходи від оперативного лізингу (оренди)

6396

П

Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового характеру

6397

П

Штрафи, пені, що отримані банком

6399

П

Інші операційні доходи

64

Інші доходи

649

Інші доходи

6490

П

Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів

6499

П

Інші доходи

67

Повернення списаних активів

671

Повернення списаних активів

6710

П

Повернення раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості за операціями з банками

6711

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків

6712

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам

6713

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж

6714

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

6715

П

Повернення раніше списаної безнадійної іншої дебіторської заборгованості та інших активів банку

6717

П

Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулих років

Клас 7. Витрати

71

Комісійні витрати

710

Комісійні витрати

7100

А

Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

7101

А

Комісійні витрати на кредитне обслуговування

7103

А

Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

7104

А

Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів

7106

А

Комісійні витрати на довірче обслуговування

7108

А

Комісійні витрати за позабалансовими операціями

7109

А

Інші комісійні витрати

718

Комісійні витрати за операціями з філіями банку

7180

А

Комісійні витрати за операціями з філіями банку


Страница: