Тарифная политика и ее влияние на комиссионный доход коммерческих банков
Рефераты >> Банковское дело >> Тарифная политика и ее влияние на комиссионный доход коммерческих банков

*Послуги Депозитарію - 10,00 грн.

*Послуги Реєстратора - На підставі рахунку Реєстратора

Таблиця Г.2 - Розцінки на депозитарні операції з ЦП Зберігача ПриватБанку

Фізичні особи (без ПДВ)

 

Перелік операцій

Вартість, грн.

Термін оплати

Адміністративні операції

1

Відкриття рахунку у ЦП (за одну операцію)

10,00 грн.

100% передплата

2

Відкриття рахунку у ЦП депонентам при первинному розміщенні емітентом бездокументарного випуску ЦП.

1,00 грн.

100% передплата

3

Відкриття рахунку у ЦП депонентам, які придбали акції в процесі приватизації, але на суму не більш, ніж 750,00 грн.

1,00 грн.

100% передплата

4

Закриття рахунку у ЦП

5,00 грн.

100% передплата

5

Внесення змін до реквізитів рахунку у ЦП

Враховано при відкритті рахунку у ЦП

-

5

Внесення змін до способу зберігання ЦП

Враховано при відкритті рахунку у ЦП

-

Обслуговування рахунку у цінних паперах

6

Абонентська плата за обслуговування рахунку в цінних паперах депонента

Відсутня

-

7

Облік ЦП на рахунку у ЦП, номінальна вартість пакету яких перевищує 5000,00 грн. (в місяць):

20,00 грн. + 0,01% від загальної номінальної вартості, але не більш ніж 500,00 грн.

Оплата у останній день кварталу  

8

Облік ЦП на рахунку у ЦП депонентів, які придбали акції в процесі приватизації, але на суму не більш, ніж 750,00 грн. (в місяць).

2,00 грн.

Оплата у останній день кварталу  

Облікові операції

9

Облікова операція зарахування ЦП на рахунок у ЦП з оформленням Зберігача номінальним утримувачем

(за одну операцію).

0,03% від номінальної вартості, але не менш ніж 10,00 грн. + послуги реєстратора + 10,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн.  

100% передплата

10

Облікова операція зарахування ЦП на рахунок у ЦП з оформленням Депозитарію номінальним утримувачем (за одну операцію).

0,05% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції зарахування у Депозитарії *+ послуги реєстратора + 20,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн.

100% передплата

11

Облікові операції зарахування ЦП на рахунок в ЦП (за одну операцію).

0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції зарахування у Депозитарії* +10,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн.

100% передплата

12

Облікові операції зарахування ЦП на рахунки депонентів, які придбали акції в процесі приватизації, але на суму не більш, ніж 750,00 грн. (за одну операцію).

Враховано при відкритті рахунку у ЦП

-

13

Облікові операції зарахування ЦП на рахунки депонентів при первинному розміщенні емітентом бездокументарного випуску ЦП.

Враховано при відкритті рахунку у ЦП

-

14

Облікові операції списання ЦП з рахунку у ЦП (за одну операцію).

0,04% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції списання у Депозитарії* + 10,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн.

100% передплата

15

Облікові операції списання ЦП з рахунку у ЦП внаслідок матеріалізації ЦП (за одну операцію).

0,04% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції списання у Депозитарії* + послуги Реєстратора +10,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн. + витрати на нотаріальне посвідчення

100% передплата

16

Облікові операції переказу ЦП в межах Зберігача (за одну операцію).

0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж 10,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн.

100% передплата

17

Облікові операції переміщення ЦП (за одну операцію).

0,02% від номінальної вартості + послуги Реєстратора + послуги Депозитарію*, але не менш ніж 50,00 грн. та не більш ніж 500,00 грн.+ поштові витрати + витрати на нотаріальне посвідчення

100% передплата

18

Дарування цінних паперів, спадщина

0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції зарахування у Депозитарії* + 10,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн.

100% передплата

19

Послуги із термінового знерухомлення та матеріалізації цінних паперів

За домовленістю сторін

100% передплата

Операції з документарними ЦП

20

Прийом ЦП у сховище на зберігання (за один бланк).

За домовленістю сторін

100% передплата

21

Відповідальне зберігання :

   
 

колективне зберігання (за один бланк в місяць).

За домовленістю сторін

Оплата у останній день місяця

 

відокремлене зберігання (за один бланк в місяць).

За домовленістю сторін

Оплата у останній день місяця

22

Перевірка справжності документарних ЦП при їх зарахуванні (за один бланк).

За домовленістю сторін

Оплата у день виконання операції

23

Видача ЦП зі сховища Зберігача (за один бланк).

За домовленістю сторін

Оплата у день виконання операції

24

Транспортування ЦП: в межах м. Дніпропетровська

за межі м. Дніпропетровська

За домовленістю сторін

100% передплата

Інформаційні операції

25

Надання виписки про операції з цінними паперами:

   
 

за запитом Депонента

5,00 грн.

100% передплата

 

за підсумками операції

Враховано при здійсненні облікової операції

-

26

Надання виписки про стан рахунку у цінних паперах

5,00 грн.  

100% передплата

27

Надання інформаційних довідок (за довідку)

5,00 грн.  

100% передплата

28

Надання довідково-аналітичних матеріалів

За домовленістю сторін

100% передплата

Інші операції

29

Операції з ЦП на рахунку у ЦП, внаслідок операцій емітента з власним випуском ЦП (за одну операцію).

Враховано при відкритті рахунку у ЦП

-

30

Обтяження ЦП зобов'язаннями (Блокування) (за одну операцію).

0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж 20,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн.

100% передплата

31

Зняття обтяження ЦП зобов’язаннями.

Враховано при здійсненні операції обтяження ЦП зобов’язаннями

-

32

Отримання доходів за ЦП та перерахування їх на банківський рахунок Депонента.

Враховано при відкритті рахунку у ЦП Депоненту

-

33

Внесення (зміна) інформації про емітента у програмний комплекс Зберігача.

1,00 грн.  

100% передплата

34

Внесення (зміна) інформації про цінні папери емітента у програмний комплекс Зберігача

1,00 грн.  

100% передплата

35

Поставка цінних паперів по принципу "поставка проти оплати" (за одну операцію)

200,00 грн.

100% передплата

36

Подовження операційного дня зберігача (сплачує депонент, за зверненням якого продовжується операційний день зберігача):

На 30 хвилин

На 1-у годину

На 2-і години

Більше ніж на 2-і години, але не пізніше 22.00

50,00 грн.

100,00 грн.

200,00 грн.

500,00 грн.

100% передплата

37

Комісія за оформлення документів Депонента, щодо депозитарних операцій на рахунку у ЦП. (За один документ)

5 грн.

100% передплата


Страница: