Тарифная политика и ее влияние на комиссионный доход коммерческих банков
Рефераты >> Банковское дело >> Тарифная политика и ее влияние на комиссионный доход коммерческих банков

Приложение Г

Операции и тарифы депозитарных операций АКБ «Приватбанк»

Таблиця Г.1 - Розцінки на депозитарні операції з ЦП Зберігача ПриватБанку

Юридичні особи (без ПДВ)

 

Перелік операцій

Вартість, грн.

Термін оплати

Адміністративні операції

1

Відкриття рахунку у ЦП (за одну операцію)

30,00 грн.

100% передплата

2

Відкриття рахунку у ЦП депонентам при первинному розміщенні емітентом бездокументарного випуску ЦП.

1,00 грн.

100% передплата

3

Закриття рахунку у ЦП

50,00 грн.

100% передплата

4

Внесення змін до реквізитів рахунку у ЦП

Враховано при відкритті рахунку у ЦП

-

5

Внесення змін до способу зберігання ЦП

Враховано при відкритті рахунку у ЦП

-

Обслуговування рахунку у цінних паперах

6

Абонентська плата за обслуговування рахунку в цінних паперах депонента

Відсутня

-

7

Облік ЦП на рахунку у ЦП (в місяць).

0,02% від загальної номінальної вартості, але не менш ніж 40,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн. +10,00 грн.

Оплата у останній день кварталу

Облікові операції

8

Облікова операція зарахування ЦП на рахунок у ЦП з оформленням Зберігача номінальним утримувачем

(за одну операцію).

0,05% від номінальної вартості, але не менш ніж 10,00 грн. + послуги Реєстратора та не більш ніж 600,00 грн. +10,00 грн.

100% передплата

9

Облікова операція зарахування ЦП на рахунок у ЦП з оформленням Депозитарію номінальним утримувачем (за одну операцію).

0,07% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції зарахування у Депозитарії* + послуги Реєстратора, та не більш ніж 600,00 грн. +10,00 грн.

100% передплата

10

Облікові операції зарахування ЦП на рахунок в ЦП (за одну операцію).  

0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції зарахування у Депозитарії * + 10,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн.

100% передплата  

11

Облікові операції зарахування ЦП на рахунки Депонентів при первинному розміщенні емітентом бездокументарного випуску ЦП.

Враховано при відкритті рахунку у ЦП

-

12

Облікові операції списання ЦП з рахунку у ЦП (за одну операцію).

0,05% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції списання у Депозитарії* +10,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн.

100% передплата

13

Облікові операції списання ЦП з рахунку у ЦП внаслідок матеріалізації ЦП (за одну операцію).

0,05% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції списання у Депозитарії* + послуги Реєстратора +10,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн. + витрати на нотаріальне посвідчення

100% передплата

14

Облікові операції переказу ЦП в межах Зберігача (за одну операцію).

0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж 10,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн.

100% передплата

15

Облікові операції переміщення ЦП (за одну операцію).

0,05 % від номінальної вартості +послуги Реєстратора + послуги Депозитарію *, але не менш ніж 50,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн. +10,00 грн. + витрати на нотаріальне посвідчення

100% передплата

16

Дарування цінних паперів, спадщина

0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції зарахування у Депозитарії * + 10,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн.

100% передплата

17

Послуги із термінового знерухомлення, матеріалізації та переміщення цінних паперів

За домовленістю сторін

100% передплата

Операції з документарними ЦП

18

Прийом ЦП у сховище на зберігання (за один бланк).

За домовленістю сторін

100% передплата

19

Відповідальне зберігання :

   
 

колективне зберігання (за один бланк в місяць).

За домовленістю сторін

Оплата у останній день місяця

 

відокремлене зберігання (за один бланк в місяць).

За домовленістю сторін

Оплата у останній день місяця

20

Перевірка справжності документарних ЦП при їх зарахуванні (за один бланк).

За домовленістю сторін

Оплата у день виконання операції

21

Видача ЦП зі сховища Зберігача (за один бланк).

За домовленістю сторін

Оплата у день виконання операції

22

Транспортування ЦП: в межах м. Дніпропетровська

за межі м. Дніпропетровська

За домовленістю сторін

Оплата у день виконання операції

Інформаційні операції

23

Надання виписки про операції з цінними паперами:

   
 

за запитом Депонента

10,00 грн. +10,00 грн.

100% передплата

 

за підсумками операції

Враховано при здійсненні облікової операції

-

24

Надання виписки про стан рахунку у цінних паперах

10,00 грн. +10,00 грн.  

100% передплата

25

Надання інформаційних довідок (за довідку)

10,00 грн. +10,00 грн.  

100% передплата

26

Надання довідково-аналітичних матеріалів

За домовленістю сторін

100% передплата

Інші операції

27

Операції з ЦП на рахунку у ЦП, внаслідок операцій емітента з власним випуском ЦП (за одну операцію).

Враховано при відкритті рахунку у ЦП

-

28

Обтяження ЦП зобов'язаннями (Блокування) (за одну операцію).

0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж 35,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн.

100% передплата

29

Зняття обтяження ЦП зобов’язаннями.

Враховано при здійсненні операції обтяження ЦП зобов’язаннями

-

30

Отримання доходів за ЦП та перерахування їх на банківський рахунок Депонента.

Враховано при відкритті рахунку у ЦП Депоненту

-

31

Оцінка правильності регулярних розрахунків вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії.

100,00 грн.

100% передплата

32

Комісія за зарахування або списання ЦП на рахунок/з рахунку у ЦП внаслідок знерухомлення або матеріалізації ЦП для ІСІ

послуги Реєстратора + 50,00 грн. +10,00 грн.  

100% передплата

33

Оцінка правильності розрахунків вартості чистих активів ІСІ на один інвестиційний сертифікат, виконаних компанією з управління активами ІСІ:

   

1. Щоквартальна:

   

- у випадку, коли всі ЦП обертаються у Зберігача у відповідності з вимогами чинного законодавства;

100,00 грн. +10,00 грн.

100% передплата

- в перехідний період.

250,00 грн. +10,00 грн.

100% передплата

2. По одиночна за вимогою компанії з управління активами:

200,00 грн. +10,00 грн.

100% передплата

34

Оцінка правильності розрахунків чистої вартості активів пенсійного фонду i чистої вартості одиниці пенсійних внесків, виконаних керуючим адміністратором

За домовленістю сторін

100% передплата

35

Внесення (зміна) інформації про емітента у програмний комплекс Зберігача.

1,00 грн.  

100% передплата

36  

Внесення (зміна) інформації про цінні папери емітента у програмний комплекс Зберігача

1,00 грн.  

100% передплата

37

Поставка цінних паперів по принципу "поставка проти оплати" (за одну операцію)

250,00 грн.

100% передплата

38

Подовження операційного дня зберігача (сплачує депонент, за зверненням якого продовжується операційний день зберігача):

На 30 хвилин

На 1-у годину

На 2-і години

Більше ніж на 2-і години, але не пізніше 22.00

50,00 грн.

100,00 грн.

200,00 грн.

500,00 грн.

100% передплата

39

Комісія за оформлення документів Депонента, щодо депозитарних операцій на рахунку у ЦП. (За один документ)

5 грн.

100% передплата


Страница: